Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, sáng nay 30/10/2019, Quốc hội thảo luận tại hội trường về  tình hình kinh tế xã hội, ngân sách năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *