Chiều ngày 26/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Ở tổ thảo luận số 5 gồm các tỉnh Vĩnh Long, Phú Yên, Quảng Bình và Hòa Bình, các đại biểu tập trung cho ý kiến nhiều nhất vào Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *