Từ năm 2012 đến nay bức tranh lao động có những điểm mới; nên một số quy định trong Luật Công đoàn 2012 không còn đáp ứng được thực tế. Bên cạnh đó, nhiều quy định trong luật không còn phù hợp với Hiến pháp 2013 và một số Luật liên quan. Sửa đổi Luật Công đoàn để phù hợp với thực tiễn hiện nay đang nhận được sự quan tâm của nhiều địa biểu tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa 15.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *