Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 3, sáng 15/6, Quốc hội biểu quyết Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và thảo luận tại hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *