Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15, sáng nay (16/6), sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã được biểu quyết thông qua với 94.18% ĐBQH tán thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *