Hôm nay (16/11), Quốc hội tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.
 
 

Trong chương trình làm việc bổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Quốc hội thông qua danh sách bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung nhân sự theo Tờ trình giới thiệu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Việc làm.

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hải quan (sửa đổi).

Theo Lê Sơn ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *