Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp đoàn đại biểu nữ bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông thời kỳ kháng chiến.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *