Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu của chương trình nhằm duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường chuyên biệt, bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *