Đánh cắp số phận

Tại lễ phát động, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, với những kinh nghiệm quý, tích lũy được trong cuộc sống, người cao tuổi luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi gia đình, dòng họ và toàn xã hội. Thời gian qua, các cấp Hội trong cả nước đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước và Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *