Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định với sự năng động, linh hoạt trong hành động, ứng phó và hợp tác, ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ thời gian qua. Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp của các vấn đề toàn cầu hiện nay cũng đặt ra nhiều thách thức mới cho các nước thành viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *