Nhiều vấn đề đã được các đại biểu quốc hội đặt ra với Thủ tướng chính phủ như: Xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, các chính sách của Đảng, Nhà nước phải được thực hiện công bằng; vấn đề Xây dựng chiến lược tổng thể về phòng chống COVID-19. Đáng chú ý là nhiều đại biều đặt vấn đề phải làm rõ điểm khác biệt, lợi thế,… trong xây dựng cơ chế đặc thù phát triển vùng; Tiếp cận toàn dân, ứng phó linh hoạt, huy động sự giúp đỡ quốc tế trong phòng chống dịch. Trong đó các đại biểu quốc hội đề nghị Chính phủ đề xuất Quốc hội ban hành hành cơ chế chính sách đặc thù phát triển vùng ĐBSCL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *