Với chủ đề: “Hài hoà phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường hướng tới nền kinh tế  tuần hoàn, phát triển bền vững”, tại hội nghị, các đại biểu đã nhận diện thẳng thắn những thách thức khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường thời gian qua như  tốc độ ô nhiễm, suy thoái môi trường, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học mặc dù đã được kiểm soát song vẫn diễn biến phức tạp, một số nơi, khu vực vẫn ở mức đáng báo động; hạ tầng cho công tác bảo vệ môi trường mặc dù đã được đầu tư, song vẫn còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *