Chiều 11/01, tại Trung tâm Triển lãm TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ẩm thực TP Hồ Chí Minh phối hợp với Mạng lưới Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam (VISTARTUP) tổ chức chương trình “Ngày Hội Food & Beverage (gọi tắt là F & B) Việt Nam 2022” và Diễn đàn Ẩm thực Việt Nam 2023. Ngày hội có chủ đề: “Chung tay kiến tạo Hệ sinh thái F&B Việt Nam”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *