Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ở lĩnh vực gạo và điều sớm khôi phục và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội đã áp dụng gói tài trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *