Ngân hàng là ngành dịch vụ nên phải nỗ lực cải cách hành chính. Đây là chỉ đạo quyết liệt của Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước tại Hội nghị trực tuyến “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành ngân hàng, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng” được tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *