Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022 “về đích” sớm so với dự toán. Trong đó, thu ngân sách của 5 thành phố trực thuộc trung ương chiếm hơn 54% cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *