Trước những diễn biến phức tạp của Áp thấp nhiệt đới, các tỉnh thành trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã và đang triển khai các công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trong đó tập trung công tác kêu gọi tàu thuyền, sẵn sàng phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *