Sẽ có hàng loạt các địa phương xây dựng đề án Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm OCOP, tuy vậy sẽ không để thực hiện ồ ạt theo phong trào mà phải làm thực chất. Đây là thông tin tại Hội thảo quốc tế OCOP do Bộ NN&PTNT vừa tổ chức tại Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *