Một trong những nguyên nhân dẫn đến các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em xảy ra nhiều, nhưng khó bị phát hiện, xử lý là do còn những “lỗ hổng” của pháp luật. Hiện nay, pháp luật chưa buộc những người phát hiện, nghi ngờ trẻ em bị bạo lực, xâm hại phải khai báo, trừ khi các hành vi đó có yếu tố hình sự. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *