Sáng 20/07, tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã chủ trì Hội thảo khoa học: “Lý luận – Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *