Sáng nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *