Tỷ lệ lao động qua đào tạo tại VN hiện mới chỉ chiếm 21% trong khi năng suất lao động thấp, chậm cải thiện. Đây là thông tin tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng lực lượng lao động VN trong bối cảnh thực hiện hiệp định thương mại tự do VN – Liên minh Châu Âu” (EU) do Viện Kinh tế VN tổ chức hôm nay .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *