Hôm nay 18/4 – Ngày người khuyết tật Việt Nam. Hiện cả nước có khoảng 7,6 triệu người khuyết tật, trong đó người khuyết tật là nạn nhân của chiến tranh chiếm tỷ lệ không nhỏ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *