Dự án cầu Vàm Cống thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê Kông được đầu tư từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, với tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *