Sáng 10/07, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 35. Chủ trì và phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, nội dung phiên họp lần này sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; đồng thời xem xét việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *