Trước diễn biến của dịch COVID-19 do chủng mới của virus SARS-CoV-2, Ban CĐ quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 thống nhất yêu cầu thực hiện khai báo y tế toàn dân. Bộ Y tế có nhiệm vụ theo dõi, cập nhật, công bố thông tin lên trang Bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *