Sau 1 ngày rưỡi diễn ra, hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành nội dung và kết thúc trong sáng nay. Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 11.661 điểm cầu trong toàn quốc, với hơn 1 triệu cán bộ đảng viên học tập, quán triệt. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *