Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/1 và kết thúc vào ngày hôm nay 15/3.Sau 2 tháng rưỡi triển khai khẩn trương, nghiêm túc, việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi đã đạt được những kết quả như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *