Đánh cắp số phận

Ngày này cách đây 43 năm, 11 giờ 30 ngày 30/04/1975, xe tăng của quân Giải phóng đánh chiếm Dinh Độc lập, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *