Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đến nay đơn vị này đã giải quyết chế độ hỗ trợ cho 365.215  lao động gặp khó khăn do COVID-19, với số tiền hơn 1.034 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *