Bắt đầu từ hôm nay, 6/2 đến 10/2, thanh niên trên cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *