Hôm nay (9/12), Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không 1972” – Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại”, được tổ chức tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 50 Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12-1972/12-2022).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *