Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách và cung cấp thông tin cho chuyên đề nghiên cứu việc thực hiện các mục tiêu phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 và quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch 5 năm 2021-2025, sáng nay, Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo khoa học về mục tiêu phát triển khoa học công nghệ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *