Sáng nay (9/7), tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 của Bộ chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc, với hơn 1 triệu 280 ngàn cán bộ, đảng viên tham dự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *