Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu trong và ngoài nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *