Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1 năm 2020 để quán triệt Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *