Ngày 10/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Cần Thơ và Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển nhanh và bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới”, với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *