Bắt đầu từ 13/12, một số địa phương đã quyết định cho học sinh đi học trở lại tùy theo cấp độ dịch, gồm: Cao Bằng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *