ĐBSCL đang là khu vực có chi phí logistics cao nhất, chiếm đến 30% giá thành sản phẩm. Do đó, cần có giải pháp để cắt giảm chi phí và nâng cao năng lực dịch vụ logistics để gia tăng khả năng cạnh tranh cho hàng hoá, nông sản xuất khẩu của vùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *