Ngày 1/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68 về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19. Nghị quyết nêu 12 chính sách hỗ trợ, được người lao động và  doanh nghiệp mong đợi sẽ sớm thực thi hiệu quả, góp phần phục hồi sản xuất, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *