Sáng 27/09, Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30 của Quốc hội khóa 15 ban hành ngày 28/7/2021 về các chính sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *