20 văn bản cổ rất quý, có nội dung liên quan đến hệ thống quản lý nhà nước giai đoạn 1802 – 1944 vừa được tìm thấy tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Số văn bản cổ trên được viết trên giấy bản mỏng, có kích cỡ không đều nhau (60cm x 45cm; 50cm x 65cm), còn rõ dấu, ấn, triện của cấp chính quyền dưới các triều vua Tự Đức, Thành Thái, Khải Định, Bảo Đại… Đó là các đạo sắc, sắc chỉ, chỉ dụ, quyết đinh với nội dung nêu công trạng và bổ nhiệm, giao trách nhiệm cho một số nhân vật thuộc dòng họ Hoàng, như ông: Hoàng Thiện, Hoàng Văn Thi, Hoàng văn Nhẫn… đảm nhận vai trò trong hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Ngoài ra, còn có 2 văn bản gốc bằng tiếng Pháp thuộc triều vua Bảo Đại giao trách nhiệm cho ông Hoàng Văn Nhẫn cũng được tìm thấy trong bộ sưu tập văn bản cổ này.

Các nhà nghiên cứu cho biết: Những văn tự cổ được tìm thấy trên là những tư liệu quý, có nội dung liên quan đến hệ thống quản lý nhà nước giai đoạn 1802 -1944. Các văn tự cổ này vốn rất ít được tìm thấy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nên nó sẽ bổ sung và cung cấp thêm nhiều thông tin để nghiên cứu về hệ thống quản lý nhà nước trong các giai đoạn phát triển lịch sử, đặc biệt là thời kỳ vương triều nhà Nguyễn.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *