Thời gian qua Việt Nam bị thiệt hại thương mại rất lớn khi xuất khẩu thực phẩm chế biến từ nông – thủy sản do vấp phải những rào cản kỹ thuật về an toàn thực phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *