Tại Hà Nội, UB TWMTTQVN, Hội nhà báo VN và Báo Nhân dân đã phối hợp tổ chức hội thảo “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *