Tại Nhà Quốc hội, Ban Tuyên giáo TW và Ban Kinh tế TW phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 5, Khóa 12 của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo hội nghị. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *