Sáng nay 7/9 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *