Trước thực tế nhiều khu vực bị tác động, ảnh hưởng nặng nề từ các loại hình thiên tai ngày càng cực đoan, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có sự thay đổi trong phương pháp dự báo.Nếu như trước kia chỉ là dự báo các hiện tượng, hình thái có khả năng xảy ra thì nay đi kèm với đó là những dự báo cụ thể chi tiết hơn về khả năng tác động của những loại hình thiên tai đó tới nhiều mặt của đời sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *