Sáng nay, UBTWMTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; nhằm phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xã hội hóa các lĩnh vực : y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề , bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *