Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 42 về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *