Ngày 29/06, Festival Huế 2022 tiếp tục nhiều hoạt động tôn vinh văn hóa nghệ thuật dân gian Huế như: các trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật tuồng cổ,  các lễ hội dân gian, giao lưu các câu lạc bộ bài chòi ,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *